POVJERLJIVOST PODATAKA

Ova Izjava o povjerljivosti podataka (dalje u tekstu: Izjava) odnosi se na povjerljivost podataka koje se nalaze na web shop stranici www.321kupi.hr. Svi podaci prikupljeni od strane korisnika su prikupljeni i pohranjeni u bazama podataka Oaza d.o.o. (dalje u tekstu: Oaza).

Registracijom korisničkog računa na web shop stranici www.321kupi.hr, te samim korištenjem web shop stranice smatramo da ste ovu Izjavu o povjerljivosti podataka u cijelosti pročitali, razumjeli i prihvatili.

Oaza kao pružatelj usluga web shop stranice www.321kupi.hr svakodnevno radi na poboljšanju zaštite Vaše privatnosti kad ste "online" kao korisnik. Kako biste lakše razumjeli iz kojeg razloga prikupljamo i kako koristimo te informacije pažljivo pročitajte ovu Izjavu. 

Identifikacijske osobne informacije su informacije koje određuju točno pojedinog korisnika. Prilikom korištenja web shop stranica www.321kupi.hr možemo Vas zatražiti određene osobne informacije, kao što su ime i prezime, adresa stanovanja, email adresa, telefonski broj, datum rođenja i sl. Pri korištenju opcije naručivanja proizvoda / usluge neke od potrebnih informacija kao što su broj kreditne kartice, datum valjanosti, kod za autorizaciju te druge s tim povezane informacije. Ovisno o vrstama opcija koje se koriste na web shop stranici www.321kupi.hr neke informacije su određene kao obavezne, a neke kao opcionalne. U slučaju ne popunjavanja obaveznih informacije za određenu opciju koja ih zahtijeva, korištenje te opcije neće biti dopušteno.

Osobne informacije koristimo isključivo i samo kako bi osigurali provedbu administracijskih zadataka, uspostavili kontakt s korisnicima, te poboljšali ponudu proizvoda/usluga na www.321kupi.hr, kao i u svrhu suradnje sa institucijama odgovornih za provođenje zakona. 

Zadržavamo pravo osobne informacije korisnika priopćiti samo financijskoj instituciji (banci) i Partneru od kojega je kupljen određeni proizvod / usluga i to isključivo u svrhu realizacije kupnje. 

Identifikacijske neosobne informacije ne određuju točno pojedinog korisnika. Ove informacije odnose se na podatke koju ste internetsku stranicu posjetili prije ili poslije nego li ste posjetili web shop stranicu www.321kupi.hr, vrstu pretraživača kojeg koristite te vašu Internet Protocol (IP) adresu. Ova vrsta informacija može se uz pomoć elektronskih alata automatski prikupljati u trenutku kad posjetite web shop stranicu www.321kupi.hr.

Neosobne informacije koristimo za rješavanje problema administriranja web shop stranice www.321kupi.hr, kako bismo poboljšali kupovinu na web shopu www.321kupi.hr, analizu trendova, skupljanje demografskih podataka, analizu sukladnosti s pozitivnim propisima i suradnju s institucijama odgovornih za provođenje zakona. 

Jedan od uvjeta kupnje proizvoda/usluga na web shop stranici www.321kupi.hr je dozvola slanja Administrativnih email poruka. Administrativne email poruke odnose se na korisničku aktivnost na web shop stranici www.321kupi.hr i uključuju poruke u vezi s određenim korisničkim računima, zahtjeve ili upite te poruke vezane uz kupnju proizvoda/usluga. Primanje ove vrste poruka je obavezno te se opcija primanja ne može isključiti od strane korisnika. 

Promotivne email poruke oglašavaju proizvode/usluge iz ponude, takve poruke šalju se korisnicima koji su odabrali opciju primanja Promotivnih email poruka. U slučaju da korisnik ne želi primati takve poruke u bilo kojem trenutku nakon registriranja može otkazati primanje Promotivnih email poruka slanjem email poruke sa zahtjevom na našu email adresu.

Osobnim informacijama korisnik može pristupiti pomoću zaporke i korisničkog imena. Zaporka je kriptirana, te preporučujemo da ju držite u tajnosti. Osobne informacije korisnika se čuvaju na serveru kojemu mogu pristupiti samo ovlaštene osobe. Osjetljive informacije se kriptiraju koristeći Secure Socket Layer (SSL) tehnologiju, te se tako osigurava da osobne informacije korisnika ostaju van dosega neovlaštenom korištenju.

Ova Izjava odnosi se samo na korištenje informacija koje prikupljamo od korisnika web shop stranice www.321kupi.hr. Druge internetske stranice kojima se može pristupiti putem web shop stranice www.321kupi.hr imaju svoje vlastite izjave o povjerljivosti podataka. S obzirom na to da Oaza nije ni na koji način odgovorna za načine i uvjete rada trećih osoba, preporučujemo da pažljivo pregledate izjavu o povjerljivosti podataka svake stranice na koju pristupite putem web shop stranice www.321kupi.hr.


SIGURNOST PLAĆANJA


T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).