POVJERLJIVOST PODATAKA

Ova Izjava o povjerljivosti podataka (dalje u tekstu: Izjava) odnosi se na povjerljivost podataka koje se nalaze na web shop stranici www.321kupi.hr. Svi podaci prikupljeni od strane korisnika su prikupljeni i pohranjeni u bazama podataka Oaza d.o.o. (dalje u tekstu: Oaza).
Registracijom korisničkog računa na web shop stranici www.321kupi.hr, te samim korištenjem web shop stranice smatramo da ste ovu Izjavu o povjerljivosti podataka u cijelosti pročitali, razumjeli i prihvatili.

Oaza kao pružatelj usluga web shop stranice www.321kupi.hr svakodnevno radi na poboljšanju zaštite Vaše privatnosti kad ste "online" kao korisnik. Oaza se pridržava važećih propisa Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka kako bi zaštitila privatnost svojih korisnika. Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Izjavu o povjerljivosti podataka, kako biste lakše razumjeli razloga zbog kojeg prikupljamo vaše osobne podatke, način na koji ih koristimo i čuvamo.
Prihvaćanjem ove Izjave korisnik se slaže da je Izjavu pročitao, da ju je razumio i da se slaže s obradom osobnih podataka na način kako ga opisuje ova Izjava.
Svaki korisnik, koji ima pitanja u vezi osobnih podataka, može se sa upitom javiti službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu zastitapodatak@321kupi.hr.
Upravitelj osobnih podataka je tvrtka Oaza d.o.o. , Europska Avenija 6/1, 31000 Osijek.

O kojim osobnim podacima je riječ ?

Identifikacijske osobne informacije su informacije koje određuju točno pojedinog korisnika. Prilikom korištenja internet stranica www.321kupi.hr možemo Vas zatražiti određene osobne informacije, kao što su ime i prezime, adresa stanovanja, email adresa, telefonski broj, datum rođenja i slično.
Pri korištenju opcije naručivanja proizvoda / usluge neke od informacija koje su potrebne za realizaciju kupovine su broj kreditne kartice, datum valjanosti, kod za autorizaciju te druge s tim povezane informacije. Ovisno o vrstama opcija koje se koriste na internet stranici www.321kupi.hr neke informacije su određene kao obavezne, a neke kao opcionalne.
Ustupanje osobnih podataka u potpunosti je odluka korisnika. U slučaju ne popunjavanja obaveznih informacije za određenu opciju koja ih zahtijeva, izvršenje te opcije neće biti dopušteno jer bez potrebnih informacija aktivnost opcije bit će tehnički neizvediva.
Osim osobnih podataka, internet stranice www.321kupi.hr prikupljaju i podatke s računala korisnika koji koriste stranicu, što može uključivati informacije poput vremena i datuma pristupa internet stranicama www.321kupi.hr, internet pretraživaču kojeg korisnik koristi te ostalim tehničkim podacima.
Identifikacijske neosobne informacije ne određuju točno pojedinog korisnika. Ove informacije odnose se na podatke koju ste internetsku stranicu posjetili prije ili poslije nego li ste posjetili web shop stranicu www.321kupi.hr, vrstu pretraživača kojeg koristite te vašu Internet Protocol (IP) adresu. Ova vrsta informacija može se uz pomoć elektronskih alata automatski prikupljati u trenutku kad posjetite web shop stranicu www.321kupi.hr.
Neosobne informacije koristimo za rješavanje problema administriranja web shop stranice www.321kupi.hr, kako bismo poboljšali kupovinu na web shopu www.321kupi.hr, analizu trendova, skupljanje demografskih podataka, analizu sukladnosti s pozitivnim propisima i suradnju s institucijama odgovornih za provođenje zakona.
Oaza korisnicima preporuča da vode brigu o svojim podacima za prijavu na internet stranice www.321kupi.hr, s naglaskom na brigu o lozinki koju koriste. Prilikom odabira lozinke preporučamo kombinirati velika i mala slova te kombinaciju brojeva kako bi lozinka sadržavala minimalno 6 znakova. Također, korisnicima preporučamo da s vremena na vrijeme svoju lozinku izmjene, barem jednom u godini dana.

Za što koristimo osobne podatke korisnika ?

Osobne informacije koristimo isključivo i samo kako bi osigurali provedbu administracijskih zadataka, omogućili korisnicima realizaciju kupovine, uspostavili kontakt s korisnicima, te poboljšali ponudu proizvoda/usluga na www.321kupi.hr, kao i u svrhu suradnje sa institucijama odgovornih za provođenje zakona.
Zadržavamo pravo osobne informacije korisnika priopćiti financijskoj instituciji (banci) s kojom surađujemo, Partneru od kojega je određeni proizvod / usluga te ugovorenoj partnerskoj dostavnoj službi i to isključivo u svrhu realizacije kupnje.

Oaza ne prikuplja podatke o djeci. U slučaju kada se uvjerimo da su podaci o djeci preneseni Oazi, bez pristanka roditelja ili skrbinika djece mlađe od 16 godina, Oaza će podatke ukloniti bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju se koristiti internet stranicama www.321kupi.hr.
Jedan od uvjeta kupnje proizvoda/usluga na web shop stranici www.321kupi.hr je dozvola slanja Administrativnih email poruka. Administrativne email poruke odnose se na korisničku aktivnost na web shop stranici www.321kupi.hr, obavijesti o uspješno završenoj kupovini, o statusu dostave i sl. te uključuju poruke u vezi s određenim korisničkim računima, zahtjeve ili upite te poruke vezane uz kupnju proizvoda/usluga. Primanje ove vrste poruka je obavezno te se opcija primanja ne može isključiti od strane korisnika.

Promotivne email poruke oglašavaju proizvode/usluge iz ponude, takve poruke šalju se korisnicima koji su odabrali opciju primanja Promotivnih email poruka i tako dali privolu za obradu podataka. U slučaju da korisnik ne želi primati takve poruke u bilo kojem trenutku može otkazati primanje Promotivnih email poruka putem svog korisničkog računa, odjavom putem linka na kraju svake Promotivne poruke ili slanjem e-mail poruke na adresu info@321kupi.hr.

Osobnim informacijama registrirani korisnik može pristupiti pomoću zaporke i korisničkog imena. Zaporka je kriptirana, te preporučujemo da ju držite u tajnosti. Osobne informacije korisnika se čuvaju na serveru kojemu mogu pristupiti samo ovlaštene osobe. Osjetljive informacije se kriptiraju koristeći Secure Socket Layer (SSL) tehnologiju, te se tako osigurava da osobne informacije korisnika ostaju van dosega neovlaštenom korištenju.
Ova Izjava odnosi se samo na korištenje informacija koje prikupljamo od korisnika web shop stranice www.321kupi.hr. Druge internetske stranice kojima se može pristupiti putem web shop stranice www.321kupi.hr imaju svoje vlastite Izjave o povjerljivosti podataka. S obzirom na to da Oaza nije ni na koji način odgovorna za načine i uvjete rada trećih osoba, preporučujemo da pažljivo pregledate Izjavu o povjerljivosti podataka svake stranice na koju pristupite putem web shop stranice www.321kupi.hr.

SIGURNOST PLAĆANJA


T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).