UVJETI KORIŠTENJA

321kupi - OAZA D.O.O.


Tvrtka Oaza d.o.o. sa sjedištem u Osijeku (u daljnjem tekstu Oaza) vlasnik je web shop stranice www.321kupi.hr. Usluge koje pruža Oaza na domeni www.321kupi.hr sastoji se od provođenja financijskih transakcija, organizacija i posredovanja pri prodaji, upravljanja sadržajem i pružanja informacijskih usluga putem interneta.
Korištenjem web shop stranice www.321kupi.hr smatra se da ste u potpunosti upoznati i suglasni s navedenim Uvjetima korištenja, Uvjetima poslovanja i Izjavom o povjerljivosti podataka. Ukoliko se s istima ne slažete i ne prihvaćate ih, molimo vas da se ne koristite ovom web shop stranicom.


Oaza zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja web shop stranice i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. O svim promjenama korisnik će naknadno biti obavješten.
U slučaju da dođe do promijene Uvjeta korištenja i/ili Izjave o povjerljivosti podataka, a korisnik nastavi koristiti internetske stranice, smatra se da prihvaća Uvjete korištenja i Izjavu o povjerljivosti podataka u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena ili brisanje uvjeta korištenja važeća je prema trećima odmah po objavi na web shop stranici www.321kupi.hr. Svako korištenje, osim upoznavanja s izmjenama uvjeta, predmetnih internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve promjene podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.


Oaza zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja.

Materijali koji se nalaze na web shop stranici www.321kupi.hr u vlasništvu su tvrtke Oaza te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste sukladno odobrenju nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu, kao i sukladno drugim potrebnim odobrenjima. Oaza je također nositelj autorskih prava cjelokupnog idejnog sadržaja web shop stranice www.321kupi.hr. Oaza zadržava pravo ukloniti, ne odobriti i prijaviti sav neprimjeren i nezakonit sadržaj objavljen na službenim profilima društvenih mreža kao i na web shop stranici www.321kupi.hr. Oaza zadržava diskrecijsko pravo da sama procijeni je li došlo do povrede obveza od strane korisnika.

Oaza se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, a na koje bi se moglo pristupiti s web shop stranice www.321kupi.hr . U slučaju da korisnik pristupiti internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti Oaze.

Oaza može raskinuti odnos s korisnikom u bilo kojem trenutku i zadržava pravo odmah ukinuti sve ili bilo koje zaporke, ili korisničke račune korisnika u slučaju ponašanja korisnika koje Oaza smatra neprihvatljivim. Također, Oaza može raskinuti odnos s bilo kojim korisnikom u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uvjeta od strane korisnika. U slučaju ukidanja zaporki ili korisničkih računa nastavljaju vrijediti uvjeti koji se odnose na odgovornost i obveze korisnika.

KORISNIK


Ovi Uvjeti korištenja objavljeni na web shop stranici www.321kupi.hr odnose se na korisnike. Svakim daljnjim korištenjem ovih web shop stranica nakon upoznavanja s Uvjetima korištenja, smatra se da su ste suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristajete na korištenje web shop stranice sukladno tim uvjetima.

Korisnik je suglasan da je korištenje web shop stranice www.321kupi.hr isključivo na njegovu odgovornost. Korisnik je također upoznat da Oaza kao ni jedna treća osoba povezana s njim ne mogu ni na koji način jamčiti da ponekad može doći do manjih tehničkih poteškoća u funkcionalnosti spomenute web shop stranice, a samim time i do prekida korištenja iste.

Korisnik je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki koje se pojavljuju i kreiraju pri korištenju usluga koje pruža Oaza.
Obveza i dužnost korisnika je da koristi web shop stranicu www.321kupi.hr isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima.
Korištenjem web shop stranica www.321kupi.hr od strane korisnika smatra se da je korisnik suglasan da sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem internetskih tih stranica mora biti u skladu s ovim Uvjetima korištenja.

Korisnici ne smiju putem web shop stranice www.321kupi.hr, kao ni putem službenih profila na društvenim mrežama koji su u vlasništvu Oaze, objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način nikakve materijale čijim sadržajem se na bilo koji način krše prava drugih, primjerice, sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost itd., kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme.

Korisniku je zabranjeno bilo kakva kopiranje, prijenos, distribucija, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način mijenjanje web shop stranice www.321kupi.hr bez pisanog odobrenja Oaze. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga i/ili dizajna, ili kakvog drugog prava pa stoga može proizvesti neželjene učinke kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a osobito može dovesti do kaznenog progona.
Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji drugi način iskorištavati bilo koji sadržaj s web shop stranice www.321kupi.hr, u cijelosti ili djelomično. Također nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala.
U slučaju objavljivanja komentara ili poruka na web shop stranici www.321kupi.hr, kao i na službenim profilima na društvenim mrežama koji su u vlasništvu Oaze, smatra se da korisnik daje svoju privolu za korištenje tih komentara ili poruka u svrhu promocije, oglašavanja ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namjenu.

OPĆE NAPOMENE


U slučaju da je neka od stavki ovih Uvjeta korištenja ništava, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta, te će preostali dijelovi ovih Uvjeta korištenja ostati na snazi, a ništavna odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništavna.

Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih Uvjeta korištenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.
Osobama mlađim od 14. godina zabranjeno je korištenje web shop stranice www.321kupi.hr

Sve pravne sporove koji eventualno mogu nastati vezano uz korištenje web shop stranice www.321kupi.hr rješava nadležan sud u Osijeku u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
Registracijom na web shop stranici www.321kupi.hr smatra se da je korisnik ove Uvjete korištenja u cijelosti pročitao. Registracijom na web shop stranici www.321kupi.hr smatra se da je korisnik ove Uvjete korištenja u cijelosti pročitao.