UVJETI POSLOVANJA

Uvjeti poslovanja


Tvrtka Oaza d.o.o. je vlasnik web shop stranice www.321kupi.hr. Oaza d.o.o. omogućuje i organizira prodaju proizvoda i usluga. Prodaja proizvoda i usluga se vrši u ime i za račun Partnera putem web shop stranice www.321kupi.hr.
Oaza d.o.o. nije vlasnik niti posjeduje proizvode i/ili usluge koje oglašava i prodaje na web shop stranici www.321kupi.hr. Vlasnik proizvoda i usluga koje se oglašavaju i prodaju na web shop stranici www.321kupi.hr je Partner. Sukladno s time, Oaza d.o.o. ne snosi odgovornost za potencijalne materijalne ili pravne nedostatke proizvoda i/ili usluga, niti bilo koje druge probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom kupnje proizvoda i/ili usluga koju Oaza d.o.o. oglašava. Za sve troškove, ozljede, potraživanja, odgovornosti i štete nastale prodajom proizvoda / pružanjem usluge u potpunosti je odgovoran Partner kao vlasnik proizvoda i pružatelj usluga.

Sve ponude i informacije vezane uz ponude na web shop stranici www.321kupi.hr dolaze od Partnera. Partner je isključivo odgovoran za sadržaj ponude, što uključuje odgovornost za istinitost i točnost informacija, za obveze koje proizlaze iz sadržaja ponude, te odgovornost za povredu autorskog prava i prava intelektualnog vlasništva trećih osoba neovisno o načinu na koji je oglas objavljen na web shop stranici www.321kupi.hr.
Isključena je svaka odgovornost tvrtke Oaza d.o.o. za sadržaj oglasa na web shop stranici www.321kupi.hr.

KUPONSKA PRODAJA

Kuponska prodaja odnosi se na prodaju usluga Partnera na koje Partner odobrava promotivni popust, a tvrtka Oaza d.o.o. te usluge oglašava na svojoj web shop stranici www.321kupi.hr te ih prodaje krajnjim kupcima putem kupona.
Partner se kao pružatelj usluge obvezuje, poštivajući sve zahtjeve kvalitete i savjesnog poduzetništva, pružiti ugovorenu promotivnu uslugu na najkvalitetniji mogući način. Oaza d.o.o. obvezuje se organizirati i voditi promotivnu prodaju prema najvišim zahtjevima poslovanja.
Kupon služi kao dokaz o kupnji određene promotivne usluge Partnera i Oaza d.o.o. ga izdaje na ime kupca ili na ime osobe koje kupac odredi. Osim imena kupca ili imena osobe koje kupac odredi, kupon mora sadržavati i oznaku tj. broj kupona, vrstu usluge, rok u kojem kupac može iskoristiti kupljenu uslugu te po potrebi i druge podatke.

Svaki kupon za korištenje promotivne usluge koji za Partnera izdaje Oaza d.o.o., ispisan s web shop stranice www.321kupi.hr ili bilo koje internetske stranice povezane s tvrtkom Oaza d.o.o., promocijski je kupon koji se krajnjim kupcima nudi ispod nazivne vrijednosti i koji je podložan Uvjetima poslovanja i pravilima tvrtke Oaza d.o.o., kao i pravilima Partnera čija se promotivna ponuda oglašava.

Uvjeti korištenja kupona:

• Kupon vrijedi do datuma koji je na njemu naznačen, a valjanost istog nije moguće produžiti.
• Kupon se odnosi samo na uslugu koju Partner pruža, a ne i na manipulativne troškove i troškove poštarine (osim ako u ponudi nije drugačije naglašeno).
• Kreditiranje je isključivo u nadležnosti Partnera.
• Ako nije drugačije navedeno, po jednoj kupnji se može iskoristiti samo jedan kupon.
• Oaza d.o.o. niti partner ne odgovaraju za ukraden ili izgubljen kupon.
• Svaka neovlaštena upotreba kupona koja nije u skladu s Uvjetima poslovanja i korištenja za posljedicu će imati prestanak valjanosti kupona.
• Kupon se ne može kombinirati s drugim poklon-bonom / bonovima ili potvrdama trećih osoba / kuponima / promocijama, ne može se reproducirati ni prodavati, osim u slučaju da je to izričito određeno u pojedinoj promotivnoj ponudi.

Ukoliko je restoran određen kao Partner koji kao svoju redovitu poslovnu aktivnost na prodaju nudi hranu i piće posebni uvjeti korištenja su:

• Partner određuje može li se kupon kombinirati s potvrdama, kuponima ili promocijama trećih osoba.
• Ako u opisu ponude nije drugačije navedeno, kuponi se odnose na konzumaciju hrane i pića u restoranu.
• Oaza d.o.o. niti Partner ne odgovaraju za ukraden ili izgubljen kupon.
• Svaka neovlaštena upotreba kupona koja nije u skladu s Uvjetima poslovanja I korištenja za posljedicu će imati prestanak valjanosti kupona.
• Kupon vrijedi do datuma koji je na njemu naznačen, a valjanost istog nije moguće produžiti.

PRODAJA PROIZVODA

Prodaja proizvoda odnosi se na prodaju proizvoda u ime i za račun Partnera. Između Partnera i tvrtke Oaza d.o.o. sklapa se Ugovor o poslovnoj suradnju. Pri sklapanju ugovora, između ostalih ugovorenih stavki, Partner prihvaća Uvjete poslovanja koji su objavljeni na web shop stranici www.321kupi.hr od strane tvrtke Oaza d.o.o..
Partner je odgovoran za pružanje potpunog, istinitog i točnog opisa ponuđenog proizvoda, kao i točne i potpune informacije o sebi, cijeni, uvjetima te ostalim bitnim elementima. Sve nedostatke u vezi s proizvodom, ambalažom ili pakiranjem Partner je dužan navesti i detaljno opisati. Partner jamči za kvalitetu, sigurnost i zakonitost ponuđenih proizvoda. Isključena je svaka odgovornost tvrtke Oaza d.o.o. za istinit opis ponuđenog proizvoda Partnera kao i za informacije koje Partner pruža o sebi, cijeni, uvjetima te ostalim elementima.
Potpisivanjem Ugovora o poslovnoj suradnji, podrazumijeva se da je Partner upoznat sa zakonom Republike Hrvatske i da će se pridržavati zakona Republike Hrvatske koji se odnose na njegovu djelatnost i koji reguliraju proizvode koje Partner namjerava ponuditi putem web shop stranice www.321kupi.hr i da su proizvodi u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o općoj sigurnosti proizvoda.

Potpisivanjem Ugovora o poslovnoj suradnji, Partner daje ovlaštenje tvrtki Oaza d.o.o. da objavljuje podatke ( koje Partner dostavlja) o proizvodu koji se oglašava.
Partneru je zabranjena objava proizvoda na web shop stranici www.321kupi.hr na način koji tvrtka Oaza d.o.o. nije odredila.
Tvrtka Oaza d.o.o. nije odgovorna za ovlaštenost Partnera za sklapanje ugovora.

Tvrtka Oaza d.o.o. zadržava pravo bez najave ukloniti ili ne odobriti proizvode Partnera koji:

• sadržavaju nepotpunu ili pogrešnu cijenu
• krše autorska ili prava intelektualnog vlasništva ili mogu uzrokovati štetu za tvrtku Oaza d.o.o. ili za treće osobe
• sadržajem mogu biti uvredljivi za tvrtku Oaza d.o.o., korisnike web shop stranice www.321kupi.hr ili treće osobe
• nisu u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske
• imaju sadržaj diskriminirajuće osnove, pornografske ili nezakonite materijale
• izravno ili neizravno izražavaju, izazivaju, šire ili potiču netrpeljivost, diskriminaciju, vrijeđanje ili omalovažavanje po bilo kojoj osnovi (materijalnog ili socijalnog statusa, vjere, nacije, spola, boje kože, životne dobi, političke orijentacije, spolne orijentacije ...)
• su postavljeni protivno tehničkim pravilima i uputama administratora web shop stranice www.321kupi.hr
• svojim sadržajem narušavaju kvalitetu cjelokupnog dizajna web shop stranice www.321kupi.hr
• koji nisu u skladu s Uvjetima poslovanja koji su objavljeni na web shop stranici www.321kupi.hr

U slučaju uklanjanja ili odbijanja proizvoda iz opravdanih razloga, Partner nema pravo ostvarivati bilo kakva prava ili postavljati zahtjeve prema Oaza d.o.o..
Oaza d.o.o. obvezuje se dostaviti Partneru objašnjenje razloga zbog koje je njegov proizvod uklonjen / odbijen. Nakon otklanjanja razloga zbog kojeg je proizvod prvobitno uklonjen/odbijen, proizvod može ponovno biti objavljen od strane administratora web shop stranice 321kupi.hr.
Oaza d.o.o. se obvezuje da će Partneru, nakon potpisanog Ugovora o poslovnoj suradnji u roku od 2 radna dan od primitka kompletne dokumentacije od strane Partnera, omogućiti pristup platformi i otvaranje vlastite web trgovine Partnera na web shop stranici www.321kupi.hr.

Partner je dužan odgovarati na upite kupaca vezano za proizvode u realnom roku.
Tvrtka Oaza d.o.o. nije nadležna za nesuglasice, razmirice, pravne savjete i sporove između Partnera i kupca. Nadležne institucije su Društvo za zaštitu potrošača, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska udruga poslodavaca i pravosuđe Republike Hrvatske.

PROCES KUPOVINE


Jedan od načina za kupnju bilo kojeg proizvoda ili usluge koji se nalazi na web shop stranici www.321kupi.hr je prethodno otvaranje korisničkog računa, tj. registracija. Otvaranje korisničkog računa nužno je kako biste imali jednostavan pristup svojim dosadašnjim potvrdama i narudžbama, te kako biste lako uređivali postavke svog korisničkog računa. Otvaranjem korisničkog računa na web shop stranici www.321kupi.hr smatra se da je korisnik u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio ove Uvjete.
Drugi način za kupnju bilo kojeg proizvoda ili usluge koji se nalazi na web shop stranici www.321kupi.hr je kupovina bez registracije, kao gost.

PLAĆANJE

Plaćanje je moguće kreditnim karticama, općom uplatnicom i internetskim bankarstvom, a prihvaćamo kartice American Express®, Diners®,MasterCard® i Visa.
Uplate izvršene kreditnim karticama vidljive su odmah na računu tvrtke Oaza d.o.o. i bit će obrađene isti dan. Vidljivost uplata koje su izvršene internet bankarstvom ili općom uplatnicom ovisi o vremenu koje je pojedinom pružatelju usluge potrebno za obradu transakcije. Uplate će biti obrađene odmah nakon što budu vidljive na računu tvrtke Oaza d.o.o..
Oaza d.o.o. koristi T-Com Pay Way za mogućnost kartičnog plaćanja. T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).

   

DOSTAVA PROIZVODA

Dostava se vrši putem dostavne službe Oversease Trade Co Ltd. d.o.o. sukladno Općim uvjetima poslovanja društva pružatelja usluga i Općim uvjetima poslovanja UPS-a.
Ako u opisu proizvoda nije drugačije naznačeno, Partner je dužan proizvod učiniti dostupnim dostavnoj službi Oversease zbog preuzimanja po primitku obavijesti o uplati kupca za kupljeni proizvod od strane tvrtke Oaza d.o.o.
Nakon preuzimanja proizvoda od Partnera, rok za isporuku proizvoda kupcu sukladan je rokovima dostavne službe, ovisno o lokaciji.
U slučaju kada kupac u jednoj narudžbi naruči više proizvoda od više različitih Partnera, cijena dostave obračunava se za svakog Partnera pojedinačno. Ako se u narudžbi radi o više proizvoda od istog Partnera, dostava se obračunava po kilaži.

JAMSTVO I SERVIS PROIZVODA

U slučaju kada kupac kupi proizvod koji je obuhvaćen jamstvom ili sadrži tehničke upute, upute za sastavljanje, upute za uporabu ili potvrdu o ovlaštenom servisu, isti će kupcu biti dostavljeni uz proizvod od strane Partnera.
U slučaju kada proizvod ima jamstvo i pojavi se kvar na proizvodu unutar jamstvenog roka, kupac je ovlašten izravno kontaktirati ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu i u skladu s uputama navedenim u jamstvenom listu.

PRIGOVORI I POHVALE

Sukladno čl. 10 ZZP, Internet trgovina www.321kupi.hr Vam omogućuje da svoje pisane prigovore vezane uz web kupovinu šaljete na email prigovori@321kupi.hr.
Oaza d.o.o. će sukladno čl.10 ZZP bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak prigovora, a na isti će u pisanom obliku odgovoriti u zakonskom roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

RASKID UGOVORA


Sukladno članku 72. ZZP, kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana. Rok počinje teći kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.
Ako je jednom narudžbom kupac naručio više komada robe koje trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok za jednostrani raskid ugovora počinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.
Sukladno članku 74. ZPP, kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ZZP obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. Kupac može jednostrano raskinuti ugovor tako da obrazac za jednostrani raskid ili drugu nedvosmislenu izjavu o raskidu ispuni i pošalje elektroničkim putem na mail adresu info@321kupi.hr ili prigovori@321kupi.hr .
U slučaju podnošenja obrasca za jednostrani raskid ugovora, kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor. Trgovac mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag trgovcu. Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje.

ZAŠTITA PODATAKA

Identifikacijske osobne informacije su informacije koje određuju točno pojedinog korisnika. Prilikom korištenja web shop stranica www.321kupi.hr Oaza d.o.o. može korisnika zatražiti određene osobne informacije, kao što su ime i prezime, adresa stanovanja, email adresa, telefonski broj, datum rođenja i sl., a pri korištenju opcije naručivanja proizvoda / usluge neke od potrebnih informacija kao što su broj kreditne kartice, datum valjanosti, kod za autorizaciju te druge s tim povezane informacije. Ovisno o vrstama opcija koje se koriste na web shop stranici www.321kupi.hr neke informacije su određene kao obavezne, a neke kao opcionalne. U slučaju ne popunjavanja obaveznih informacije za određenu opciju koja ih zahtijeva, korištenje te opcije neće biti moguće.
Osobne informacije koristimo isključivo i samo kako bi osigurali provedbu administracijskih zadataka, uspostavili kontakt s korisnicima, te poboljšali ponudu proizvoda/usluga na www.321kupi.hr, kao i u svrhu suradnje s institucijama odgovornih za provođenje zakona.
Oaza d.o.o. zadržava pravo osobne informacije korisnika priopćiti samo financijskoj instituciji (banci) i Partneru od kojega je korisnik kupio određeni proizvod / uslugu i to isključivo u svrhu realizacije kupnje.


*Oaza d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja. U slučaju da dođe do promijene Uvjeta poslovanja, Uvjeta korištenja i/ili Izjave o povjerljivosti podataka, a korisnik nastavi koristiti internetske stranice, smatra se da prihvaća navedeno u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena ili brisanje Uvjeta poslovanja važeća je prema trećima odmah po objavi na web shop stranici www.321kupi.hr. Svako korištenje, osim upoznavanja s izmjenama uvjeta, predmetnih internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve promjene podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.